Optrekkend vocht nader bekeken.

Hoe optrekkend vocht te herkennen?

Aan deze buitengevel zien we schade net boven het maaiveld. Deze schade ontstaat doordat vocht uit de ondergrond/fundament capillair omhoog trekt en daarbij zouten uit de steen meeneemt. Deze zouten zijn van nature in iedere steen aanwezig. De maximale stijghoogte van het optrekkend vocht is te onderkennen aan de zoutlijn, waar de zouten aan het oppervlakte uitbloeien. Door de zoutdruk ontstaat er zowel schade aan het stucwerk als de verflaag.

Praktijk toepassing bestrijding van optrekkend vocht

Op de foto is de buitengevel ontdaan van het door optrekkend vocht en de daarmee uit-kristalliserende zouten aangetaste stucwerk. Een voorwaarde om straks tot een gezonde opbouw te komen. Vervolgens wordt het Köster Mautrol systeem tegen optrekkend vocht geplaatst, 8 flesjes per m1 en deze blijven enige dagen staan totdat de muur verzadigd is. Het voordeel van deze verzadigingsmethode is dat de vochtige steen horizontaal volledig gesloten wordt tegen optrekkend vocht. Bij methoden tegen optrekkend vocht die onder druk worden toegepast zoekt de vloeistof de weg van de minste weerstand zoals een slechte voeg of scheur en het probleem blijft en is daarmee niet opgelost.

Waarom is optrekkend vocht een thema voor huiseigenaren?

Optrekkend vocht behoort tot de meest voorkomende aangetroffen muurschade. De gevolgen zijn stucwerkschade, schade aan voeg en stenen. Tevens veroorzaken vochtige muren een temperatuurverlaging van het oppervlakte hetgeen tot hogere stookkosten leidt.
Maar ook zoutuitbloeïngen en algengroei. Optrekkend vocht kan in combinatie met vorst en zoutbelasting over langere termijn een muur structureel beschadigen. Door de verkorte levensduur van zo’n muur en de bijkomende gevolgschade, veroorzaakt optrekkend vocht jaar op jaar voor een hoog bedrag aan schadeherstel.

Hoe beschadigt optrekkend vocht de muur?

Bij optrekkend vocht vind een constant vocht- transport plaats, een transport dat de zwaarte- kracht trotseert via de capillairen van de steen. Het water verdampt aan de oppervlakte van de bouwstof en zorgt daardoor voor een constante aanvoer van vocht. Dit mechanisme leidt meestal tot een verhoogde zoutconcentratie aan de oppervlakte. Tussen het droge muurdeel (boven) en het vochtige muurdeel (onder) Is de verdamping het grootst. Daar ontstaat meestal de eerste schade.

Waar komt het water, optrekkend vocht vandaan?

Er zijn veel manieren waarop vocht en water in een muur terecht kunnen komen b.v.:  door regenwater, grondwater, of condensatie ( zie tekening)
Ook slecht functionerende goten en regenpijpen zijn bronnen van vochtigheid en lekkage. Optrekkend vocht kan omschreven worden als een continue vochttransport door de capillairen van de steen, tegen de zwaartekracht in.

Waarom trekt vocht in een muur op?

Optrekkend vocht in een muur ontstaat door een samenspel tussen de oppervlaktespanning van een vloeistof (cohesie) en de grensvlak spanning tussen de vloeistof en de oppervlakte (adhesie). Vloeistoffen hebben in het algemeen de eigenschap zich op het oppervlakte van een bouwstof te verdelen. Aan de andere kant hebben vloeistoffen, bijvoorbeeld water , een oppervlaktespanning.

Deze beide krachten samen hebben tot gevolg, dat water in een dunne pijp (capillaire van een steen) optrekt (zie tekening). Sommige bouwstoffen zuigen water als een spons op ( zie foto ). De oorzaak zijn de zogenaamde capillairen. Dat zijn de kleinste poriën in een bouwstof met een doorsnede van 10-7 tot 10-4 m. Tussen de 20% en 50% van de poriën in bouwstoffen als beton, steen, en mortel vallen in deze categorie. Poriën met een doorsnede kleiner als 10-7 worden ,,Microporiën” genoemd en deze zijn te klein voor het capillaire vochttransport. Daarintegen zijn poriën met een doorsnede van 10-4 te groot voor vochttransport. Hoe kleiner de de doorsnede van de porie, des te groter is de capillaire druk en het capillaire optrekken van vocht. Een capillaire van 1 μm ( 10-6m ) kan theoretisch een zuigkracht van 1,5 Bar bereiken, hetgeen een stijghoogte inhoud van 15 m hoogte.

Welke rol spelen zouten bij optrekkend vocht?

Het water, dat in en door een muur wordt getransporteert, bevat zouten, bijvoorbeeld uit het grondwater, uit de bouwstof zelf of uit andere bronnen: strooizout,mest of uitwerpselen.
Als zouthoudend water aan de oppervlakte van de muur verdampt, dan blijft het zout in de wand of aan de oppervlakte achter. Daarmee stijgt de zoutconcentratie in deze zone. Het zout kristalliseert uit aan de oppervlakte van de poriën van de bouwstof.
Als de zouten over een langere tijd in een porie kristalliseren , bouwt zich door de volumevergroting van de zouten een hogere kristallisatiedruk op. Deze leidt uiteindelijk tot het vernielen van de poriënwand. Als dit proces ver genoeg gevorderd is, wordt de oppervlakte van de bouwstof poreus en valt uit elkaar.

Hoe kan optrekkend vocht gestopt worden?

Er bestaan twee fundamentele methoden om optrekkend vocht in muren te stoppen danwel te voorkomen:
Of de capillair actieve poriën van de steen worden verstopt of de wand van de porie wordt gehydrofobeerd. Daardoor wordt de capillariteit van de porie gebroken. Een porie verstoppen betekent, deze deels of volledig vullen om zo het transport van water te stoppen. Daarmee wordt uiteindelijke een droge muur 
gerealiseerd.

In de webshop vind u ons produkt Köster Mautrol tegen optrekkend vocht. 

 

 

Laat een reactie achter